Bảng giá thu mua

Chủng loạiTên hàngĐơn giáĐVT
Đồng phế liệuNhóm loại 1Liên hệĐồng/kg
Sắt phế liệuNhóm loại 1Liên hệĐồng/kg
Inox phế liệuNhóm loại 1Liên hệĐồng/kg
Thiếc phế liệuNhóm loại 1Liên hệĐồng/kg
Kẽm phế liệuNhóm loại 1Liên hệĐồng/kg
Nhôm phế liệuNhóm loại 1Liên hệĐồng/kg

Dịch vụ

Thu mua phế liệu sắt

Thu mua phế liệu sắt THU MUA PHẾ LIỆU HOÀNG MINH là công ty Thu mua phế liệu sắt với uy tín lâu năm trên toàn quốc. Chúng tôi chuyên mua tất cả các loại phế liệu sắt với số lượng lớn từ các doanh nghiệp. Ngay khi có thông tin thanh lý chúng tôi sẽ đến khảo sát […]
[ Xem chi tiết ]

Thu mua phế liệu Thiếc

Thu mua phế liệu Thiếc THU MUA PHẾ LIỆU HOÀNG MINH là công ty Thu mua phế liệu Thiếc với uy tín lâu năm trên toàn quốc. Chúng tôi chuyên mua tất cả các loại phế liệu Thiếc với số lượng lớn từ các doanh nghiệp. Ngay khi có thông tin thanh lý chúng tôi sẽ đến khảo sát […]

Thu mua phế liệu kẽm

Thu mua phế liệu kẽm THU MUA PHẾ LIỆU HOÀNG MINH là công ty Thu mua phế liệu Kẽm với uy tín lâu năm trên toàn quốc. Chúng tôi chuyên mua tất cả các loại phế liệu Kẽm với số lượng lớn từ các doanh nghiệp. Ngay khi có thông tin thanh lý chúng tôi sẽ đến khảo sát […]

Thu mua phế liệu Inox

Thu mua phế liệu Inox  THU MUA PHẾ LIỆU HOÀNG MINH là công ty Thu mua phế liệu Inox với uy tín lâu năm trên toàn quốc. Chúng tôi chuyên mua tất cả các loại phế liệu Inox với số lượng lớn từ các doanh nghiệp. Ngay khi có thông tin thanh lý chúng tôi sẽ đến khảo […]

Thu mua phế liệu nhôm

Thu mua phế liệu nhôm THU MUA PHẾ LIỆU HOÀNG MINH là công ty Thu mua phế liệu nhôm với uy tín lâu năm trên toàn quốc. Chúng tôi chuyên mua tất cả các loại phế liệu Nhôm với số lượng lớn từ các doanh nghiệp. Ngay khi có thông tin thanh lý chúng tôi sẽ đến khảo sát định […]

ý kiến khác hàng