Bảng giá thu mua

Chủng loạiTên hàngĐơn giáĐVT
Đồng phế liệuNhóm loại 1Liên hệĐồng/kg
Sắt phế liệuNhóm loại 1Liên hệĐồng/kg
Inox phế liệuNhóm loại 1Liên hệĐồng/kg
Thiếc phế liệuNhóm loại 1Liên hệĐồng/kg
Kẽm phế liệuNhóm loại 1Liên hệĐồng/kg
Nhôm phế liệuNhóm loại 1Liên hệĐồng/kg

ý kiến khác hàng